Visie, missie en kernwaarden.

Visie

Samen in eigen kracht, een toekomst zonder zorg(en).

Onze visie is dat ieder mens een kans verdient, en recht heeft, om zich te ontwikkelen, te ontplooien en in eigen kracht te staan. Bij COBA-Begeleiding vinden wij het belangrijk dat mensen gezien en gehoord worden waarbij er uitgegaan wordt van vaardigheden, (ontwikkelings)mogelijkheden en talent. Dit geldt zowel voor onze deelnemers als voor onze medewerkers. Zo komen we ook in onze gezamenlijke kracht te staan en ervaart iedereen hoe we vooral samen verder komen en van elkaar kunnen leren.

COBA-Begeleiding zet zich in om mensen in hun individuele kracht te laten staan, zodat zij zelf zoveel mogelijk de regie kunnen voeren over hun eigen leven en in staat zijn hun eigen keuzes te maken met een zo groot mogelijke autonomie. Met de zorg die wij bieden willen wij ieders kansen vergroten op een vervuld en betekenisvol bestaan.

Wij streven, met het inzetten van onze begeleiding en activiteiten, naar een leven met een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en zelfvertrouwen voor de mensen waaraan wij zorg verlenen. COBA-Begeleiding zet hier nadrukkelijk op in, omdat in onze visie zelfstandigheid en zelfvertrouwen de belangrijkste basis vormen waaruit mogelijkheden ontstaan voor een leven met individuele vrijheid vanuit eigen kracht en interactie met anderen.

Missie

Bij COBA-Begeleiding is het belangrijk dat de deelnemers een gezonde ontwikkeling kunnen en mogen doormaken, succeservaringen kunnen opdoen, uitdagingen kunnen overwinnen, in hun eigen kracht komen te staan en regie kunnen voeren over hun eigen. Het is dan ook de missie van COBA-Begeleiding om hier een positieve bijdrage aan te leveren door een veilige, inspirerende en leerzame omgeving te bieden. En door menswaardige zorg te bieden waarin de wensen, (ontwikkel)behoeften en mogelijkheden van de individuele deelnemers centraal staan.

Binnen onze locatie bieden wij spelenderwijs begeleiding en activiteiten met een praktische, creatieve en doelgerichte insteek. Die bijdragen aan ontwikkeling van executieve functies zoals plannen, organiseren en de omgang met kaders en grenzen. Die bewust en onbewust bijdragen aan een ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Deze activiteiten dragen bij aan het vergroten van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Zo bieden wij bij COBA onder andere laagdrempelige en ongedwongen activiteiten aan op het gebied van tekenen, schilderen, knutselen, koken en bakken, sport- en spel, techniek en houtbewerking waarbij er ook geleerd mag worden door fouten te maken. En de begeleiders een positieve ‘je kan het’ mentaliteit hebben die het leren van de deelnemers stimuleert.

Het in je eigen kracht komen te staan doe je bij COBA-Begeleiding niet alleen, dat doe je samen. Daarvoor wordt maatwerk-gerichte individuele begeleiding ingezet en doorloop je de activiteiten samen met een begeleider. Bij COBA-Begeleiding zetten wij in op een professionele en empathische relatie tussen begeleider en deelnemer op basis van vertrouwen, veiligheid en continuïteit waarin er een persoonsgerichte aanpak gehanteerd wordt. Wij streven ernaar elke keer weer een goede match te maken tussen deelnemer, activiteit en begeleider om zo een zo passend mogelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling. Daarbij werken we ook doorlopend aan de verdere ontwikkeling van onze medewerkers, waarbij reflectie, training, scholing, samenwerken en vertrouwen op eigen kracht de basis van een ieders handelen is.

Kernwaarden
  • Creativiteit, zowel bij het aanbod van activiteiten als bij maatwerk en persoonsgericht zorgaanbod. Het samen doen van creatieve activiteiten helpt bij het opdoen van succeservaringen en maakt individuele thema’s zichtbaar waarop een doelgerichte reactie van een begeleider kan komen.
  • Ontwikkelingsgericht, door het stimuleren van maximale zelfstandigheid en zelfvertrouwen deelnemers de mogelijkheid bieden de regie over hun eigen leven te gaan voeren, hun eigen keuzes te maken en in hun eigen kracht te staan.
  • Verbinding, tussen gezinnen, medewerkers, andere betrokken partijen en het creëren van een positieve maatschappelijke impact vanuit een basis van wederzijds respect.
  • Vertrouwen, zorg waarbij een vertrouwensband de basis wordt waaruit ontwikkeling kan plaatsvinden. En waarbij COBA een veilige haven kan zijn voor de mensen die daar naar zoeken.

Anne-Matthijs Oostendorp

Anne-Matthijs Oostendorp is een ervaren zorgprofessional met een passie voor het helpen van mensen. Met zijn decenia's aan ervaring in de zorgsector, heeft Anne-Matthijs bij verschillende zorginstellingen in binnen- en buitenland gewerkt voordat hij medeoprichter werd van COBA. Zijn visie op het werken aan doelen terwijl je plezier hebt, heeft geleid tot de oprichting van de werkplaats, een uniek concept dat al voor de oprichting van COBA door hem was bedacht en uitgewerkt.

Tegenwoordig is Anne-Matthijs nog steeds regelmatig op de werkvloer te vinden in de rol van begeleider. Maar als hoofdtaak richt hij zich op het waarborgen van de kwaliteit in de zorg binnen COBA. Zo is hij onder andere als coördinator actief betrokken bij het observeren en aansturen van het zorgteam, en neemt hij deel aan ieder zorgoverleg om de aanpak van de uitdagende casussen te bespreken. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de visie en missie van COBA, en bewaakt hij de integriteit van de organisatie.

Met zijn toewijding en expertise draagt Anne-Matthijs bij aan de voortdurende groei en verbetering van COBA, en zet hij zich elke dag in voor de beste zorg voor iedere cliënt.

Robin Meijer

Elke organisatie heeft een Robin nodig. Robin is een ervaren ondernemer met een uitgebreid netwerk en een ongeëvenaarde vastberadenheid. Wat er ook nodig is, Robin staat altijd klaar met een oplossing of een helpende hand. Of het nu gaat om het opstellen van protocollen, het schrijven van handleidingen of het maken van een gedetailleerde personeelsplanning, Robin draait zijn hand er niet voor om.

Als ervaren ondernemer is Robin gewend om moeilijke beslissingen te nemen en lastige knopen door te hakken. Maar bovenal is hij altijd vrolijk en vol energie, waardoor hij een waardevolle toevoeging is voor de organisatie.

Samen met zijn compagnon Anne-Matthijs vormt Robin een onverslaanbaar team. Hoewel hun persoonlijkheden en vaardigheden verschillen, vullen ze elkaar perfect aan en zorgen ze voor een compleet en gebalanceerd leiderschap.

Onze locatie

Alle activiteiten vinden plaats in ons pand op de Velperweg 25 (6824BC) in Arnhem. Dit is onderdeel van een klein bedrijventerrein vlakbij het centrum. We zitten in het oude pand van Cornelissen Installatietechniek, voor sommige mensen is dit een bekende locatie.

Onze locatie is behoorlijk groot en bestaat uit verschillende ruimtes. Zo hebben we een kantoorruimte, een spel- en activiteitenruimte, een leeshoekje, een huiswerkkamer, een buitenplaats, een plek waar je je energie kwijt kan op de bokszak en nog vele veelzijdige ruimtes. Verder zijn we erg trots op onze werkplaats waarin prachtige projecten tot stand komen en op onze ruime keuken waarin creatieve kookactiviteiten plaatsvinden en waar gezellig met zijn allen gegeten wordt.

Samenwerkingen

COBA heeft met de volgende partijen een directe samenwerkingsrelatie: Stichting Vrienden van de Velperweg (SVVDV), Krutwinkel.nl, en ABO-Ondersteuning.

SVVDV

Deze ANBI-stichting is opgericht door het bestuur van COBA en biedt mensen de mogelijkheid om te participeren door middel van vrijwilligerswerk. De vrijwilligers van SSVDV dragen veel bij aan de ondersteunende processen bij COBA zoals het voorbereiden van activiteiten, onderhoudswerkzaamheden en dagelijkse huishoudelijke taken. Door middel van donaties is de stichting in staat vrijwilligers een vergoeding te geven voor hun werkzaamheden. Ook speelt de stichting een belangrijke rol in die visie van COBA om iedereen de mogelijkheid te geven een gewaardeerde bijdrage te leveren.

Via de stichting werken is niet alleen mogelijk voor (ex)cliënten, maar ook voor mensen die nog niet eerder in contact zijn gekomen met COBA. In het bezit zijn van een geldige VOG is wel een vereiste om vrijwilligerswerk te doen bij SVVDV, deze wordt echter vergoed vanuit de stichting zelf. Ook is het beleid van COBA dat de werkzaamheden van vrijwilligers altijd onder toezicht van bekwame en gekwalificeerde professionals gebeuren. SVVDV opereert vanuit de zelfde locatie als COBA, meer informatie is terug te vinden op svvdv.nl.