Begeleiding

Het aanbod bij de ondersteuningsvorm begeleiding bestaat bij COBA uit begeleiding basis en begeleiding specialistisch. Bij een begeleiding basis traject wordt een match gezocht tussen één of meerdere individuele begeleiders die de cliënt zullen ondersteunen bij het behalen van de in het ondersteuningsplan gestelde doelen. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van de verschillende themadagen of activiteiten bij COBA, maar er kan ook een traject afgestemd worden waarbij de begeleiding op andere momenten plaatsvindt. Bij COBA is het gebruikelijk dat ondersteuning bij het ‘leren leren’, zelfstandigheidstraining en coaching in planning en organisatie volgens een begeleiding basis traject verloopt.

Vanuit de ondersteuningsvorm begeleiding kan er ook ondersteuning bij de cliënt thuis geboden worden. COBA richt zich echter op het ondersteunen van cliënten bij de locatie aan de Velperweg en ondersteuning thuis wordt meestal alleen op specifiek verzoek geboden van cliënten die al ondersteuning ontvangen van COBA. Nieuwe cliënten met een ondersteuningsvraag buiten onze locatie worden meestal doorverwezen.

Begeleiding specialistisch jeugd wordt bij COBA alleen aangeboden als daarvoor de nadrukkelijke vraag vanuit het lokale team komt, vaak met de focus op een overbrugging tot een andere zorgvorm of ter ondersteuning van een crisissituatie.

Voor de weekenddagen is er momenteel een wachtlijst. Wel is er op doordeweekse dagen nog ruimte voor verschillende soorten begeleiding. De activiteiten vinden plaats op woensdagmiddag, donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. Zie ook het uitgebreide activiteitenprogramma.