Beste ouders, verzorgers, cliënten en betrokkenen,

Van 24 juli tot en met 8 augustus 2021 is COBA gesloten. Er vinden dan geen activiteiten plaats en er wordt geen begeleiding georganiseerd.

Van 9 augustus tot en met 5 september is er extra ruimte voor begeleiding. Er zijn meer activiteiten (zie hiervoor het activiteitenprogramma)
en er is buiten de activiteiten om de mogelijkheid om individuele begeleiding aan te vragen. Ook gaan de gebruikelijke afspraken voor
begeleiding gewoon door.

Gaan jullie zelf met vakantie of is er behoefte aan extra begeleiding gedurende deze periode? Geef dit dan alstublieft zo snel mogelijk aan ons door via
06 10 02 79 64 (ons algemene nummer) of info@coba-begeleiding.nl.

Met vriendelijke groet,
Team COBA