Procedure

Onze procedure voor het aannemen van nieuwe zorgvragen is als volgt:

1.

Oriënterend kennismakingsgesprek

Als je contact opneemt met onze organisatie plannen we graag meteen een oriënterend kennismakingsgesprek in. Hiervoor kun je telefonisch contact met ons opnemen of je kunt het contactformulier op onze website invullen.

Tijdens dit kennismakingsgesprek luisteren wij goed naar je wensen over de zorg die je graag zou ontvangen en stellen wij je op de hoogte van ons uitgebreide aanbod aan mogelijkheden. Samen kijken we wat er binnen ons aanbod het best aansluit bij je zorgvraag. Vaak kan je al meteen een kijkje nemen op de locatie van de activiteiten en kan je kennismaken met de betrokken begeleiders van die afdeling.

Eventuele vragen over de financieringsmogelijkheden beantwoorden wij ook graag in dit gesprek. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voordat wij concrete zorg kunnen bieden, is het van belang dat er een aantal administratieve zaken geregeld wordt. Wat er precies geregeld moet worden verschilt sterk per zorgvraag. Uiteraard denken wij graag mee in dit proces en helpen wij waar dat gewenst is.

2.

Intake

Als je besloten hebt om een traject bij ons te volgen, plannen wij een intakegesprek voor je met één van onze specialisten op dit gebied. Wij stellen naar aanleiding van dit intakegesprek een uitgebreid begeleidingsplan op. Hierin staan concrete doelen, opgedeeld in haalbare stappen en een realistische termijn waarin dit behaald kan worden. Ook maak je tijdens de intake uitgebreid kennis met je persoonlijke begeleider die je de komende tijd gaat helpen.

3.

Begeleiding

Na de intake volgt er een periode waarin je aan je persoonlijke doelen gaat werken. Dit gebeurt bij voorkeur op vaste momenten met een regelmaat van minimaal één keer per week. In principe vindt de begeleiding bij ons op kantoor plaats. Binnen deze richtlijnen is er voldoende mogelijkheid om in te spelen op specifieke wensen, maatwerk vinden wij erg belangrijk.

Naast de regelmatige begeleiding plannen wij ook elke maand een kort gesprek in voor jou en de specialist die je begeleidingsplan heeft opgesteld. In dit gesprek bespreken we welke vooruitgang je al hebt geboekt en waar je nog aan wil werken. We maken een verslag van dit gesprek waarin we bijhouden hoever je bent met het behalen van je verschillende doelen.

4.

Evaluatie

In de intake hadden we een termijn opgesteld waarin je je doelen wil behalen. Als deze termijn is verstreken, voeren we een evaluatiegesprek met alle betrokken partijen. We beoordelen dan samen of de gewenste doelen behaald zijn. We besluiten of het traject met succes is afgerond of dat een vervolgtraject nodig is.